spacer


Statens bygninger genbruges

Hovedparten af Statens kontorer genanvendes efter Kommunalreformen

De danske byer kommer ikke til at flyde over med tomme statslige kontorer efter amternes nedlæggelse og centraliseringen af en række statsinstitutioner fra år 2007 som en konsekvens af Kommunalreformen.

Det er resultatet af Slots- og Ejendomsstyrelsens arbejde med at løse lokalebehovene for de offentlige institutioner efter de omfattende omstruktureringer.

Status er, at der i 82 % af løsningerne, der følger af amternes nedlæggelse og statslige centraliseringstiltag, sker genbrug af statslige, amtskommunale eller kommunale ejendomme og lejemål.

Alle involverede statsinstitutioner ved på nuværende tidspunkt, hvor de skal bo 1. januar 2007. Kun seks ud af 34 statsinstitutioner skal flytte til et helt nyt lejemål. Fire af disse bliver samlokaliseret i 2 nye større lejemål i henholdsvis København og Roskilde.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden