spacer
Svagt stillads skyld i brokollaps

Det var en kombination af en for svag konstruktion og en upræcis opførelse af stilladset, som førte til kollapset af motorvejsbroen nord for Aalborg den 25. april.

Det er konklusionen i en rapport fra rådgivningsfirmaet Cowi, der fik til opgave at undersøge årsagen til ulykken, som kostede en 58-årig arbejder livet.

Et I-jern i understøtningen mellem forskallingssystemet og de bærende tårne brød sammen og det førte til en kædereaktion, der rev hele det østlige brofag med sig.

Ifølge Cowi var belastningen på I-jernet - en fordelingsbjælke, der bar donkraftene ovenover - både for stort og samtidig skævt fordelt. Kropspladen i fordelingsbjælken brød derfor sammen i krydsningspunktet mellem fordelingsbjælken og det underliggende åg.

Entreprenør var advaret
Fra undersøgelser af det vestlige brofag, som blev stående, konkluderer Cowi, at stilladssystemet flere steder både var underdimensioneret og upræcist placeret.

Det på trods af, at udbudsmaterialets krav til stilladset var skrappe nok, og at entreprenøren også overhørte advarsler fra rådgiveren og tilsynsføreren Rambøll, som via en e-mail allerede i januar advarede Colas om stilladskonstruktionens utilstrækkelige bæreevne.

Rambøll pointerede dengang overfor Colas, at det ifølge Colas’ egne beregninger var en forudsætning at stilladsets donkrafte, dragere og åg placeredes meget nøjagtigt i forhold til hinanden, hvis det skulle kunne bære belastningen ved udstøbningen.

Foreløbig har Colas i udbedt sig tid til at gennemgå rapporten før de kommentere den. Det ventes, at broen først står færdig om et år, og sammenlagt koster Colas 23 mio. kr. i erstatning og dagbøder.

Vejdirektoratet er bygherre på motorvejsbroen, og her oplyser man, at ulykken ikke får konsekvenser for samarbejdet med Colas. I stedet vil man sikre sig mod gentagelser ved gennemgang af beregningerne for samtlige brostøbninger for 2006 med entreprenører og rådgivere.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden