spacer


Byg huset af polystyren

Polystyren er andet end terrændæk. Hele huse kan bygges i det lette og superisolerende materiale.

Af Michael Rughede
Store stygge ulv gnider sig garanteret i poterne, første gang han ser et polystyren-hus. Det bliver ikke svært at blæse de fjerlette byggeklodser omkuld - og komme ind til de tre små grise.

Når et polystyren-hus opføres, placeres elementerne direkte på soklen i en højde på tre skifte. Så træder man lidt tilbage og skubber skiftene helt på plads i forhold til opmålingen.

Men allerede her kommer skuffelsen for hr. ulv. Elementerne er nemlig hule, og når skiftene står nøjagtigt, fyldes de op med beton. Så er konstruktionen pludselig så robust, at der kan bygges helt op til 10-etager.
Med andre ord: De tre små grise bor måske i et utraditionelt byggeri, men de bor trygt og godt.

Ideelt til passivhuse
Det er den ene af Danmarks tre polystyren-producenter, Thermisol, der introducerer det tyske Isorast byggesystem i Danmark. Det forhandles i flere europæiske lande, og siden starten i 1985 er der opført 15.000 huse med systemet. Hovedsageligt i Tyskland og især til lavenergibyggerier.
Polystyren-elementerne giver nemlig højisolerede vægge, hvor der kan vælges elementer med forskellige u-værdier afhængigt af bredden.

Standardvæggen er 31 cm bred med en u-værdi på 0,17 W/m2K og opfylder dermed de nye energikrav på 0,20 W/m2K i det danske bygningsreglement. De to bredeste vægelementer på 37 og 43 cm har u-værdier på 0,13 W/m2K og 0,10 W/m2K. Det gør dem velegnede til ydervægge på lavenergi- og passivhuse, hvor huset kan nøjes med vekselvarmer eller solenergi til opvarmningen.

Begge hustyper har der været fokus på i Tyskland i flere år, og det kan der også komme herhjemme takket være bygningsreglementets introduktion af lavenergihuse klasse 1 og 2.

Tiden er moden
Thermisol har gennem flere år overvejet at introducere et byggesystem af polystyren, men har først slået til nu.

- Vi tror, at timingen er god med de nye energikrav og så den voksende accept af huse, der ser anderledes ud end det traditionelle murstenshus. Samtidig er der en stor lyst til at give sit hus et individuelt præg og til gør-det-selv arbejde, som Isorast er meget velegnet til. Alt i alt er der gode muligheder for at få en bred vifte af kundegrupper til byggesystemet, fortæller adm. dir. Trine Brinch Sørensen, der præsenterede Isorast-systemet på Byggerimessen i marts.

Kreative muligheder
Siden har der været henvendelser fra både enkeltpersoner, typehusproducenter og arkitekter.

- Enkeltpersonerne fokuserer især på, hvor enkelt det er at bygge med. Typehusproducenterne ser på, at det er hurtigt, og arkitekterne, at det giver nye muligheder for at bygge lavenergihuse, siger Trine Brinch Sørensen.

Uanset motiv for at bygge med polystyren, så er der masser af muligheder for at skabe et unikt hus. Der kan pudses og opsættes fliser direkte på væggene, og de kan beklædes med træ eller andre facadematerialer, så væggene opfylder brandkravene. Der findes buede elementer til runde mure og hjørner. Polystyren er let at skære i, så der kan laves specielle vinduesløsninger. Der er trappeelementer og dæk til etageadskillelse. Og så er der specielle rawlplugs til ophængning af alt fra køkkenelementerne til maleriet over sofaen.

Sælges som færdigpakke
Byggesystemet skal sælges gennem trælaster og byggemarkeder, men det vil ikke blive solgt som enkeltelementer.

- Kunden sender projektet, så laver vi en beregning af forbruget af elementer, beton og armeringsjern for de elementer, der skal bruges, og vi giver en samlet pris for leverancen, siger Trine Brinch Sørensen.

Thermisol opererer derfor heller ikke med egentlig listepris på materialerne, men understreger, at den endelige pris på polystyren-byggeriet generelt er lavere end for et traditionelt typehus – først og fremmest i kraft af den tidsbesparelse, der ligger i opførelsen.

Sejt træk
At polystyren-husene ikke bare skyder op af den danske muld som svampe i en våd skovbund, er man godt klar over i Thermisol.

- Der skal gå nogen tid, og der er nogle barrierer at overvinde, men erfaringerne fra udlandet er gode. I Tyskland i kraft af markedet for lavenergihuse og i USA, hvor man fokuserer på tidsbesparelsen. Her er polystyren det husbygningsmateriale, der har den største vækst i øjeblikket. I Norge og Sverige bruger flere og flere polystyren til kældervægge. Det er bare herhjemme, det har været ukendt, og det skal vi nu ændre på, siger Trine Brinch Sørensen.

Den første beskedne målsætning går på at få opført en håndfuld projekter inden årets udgang. Helst lidt fritids- og enfamiliehuse og måske endda et rækkehus eller et mindre 2-3 etages boligbyggeri - så er der lidt at vise frem for målgruppen.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden