spacer


Liftcertifikat skal sikre omtanken

Efter en række ulykker er der en lovpligtig uddannelse af lift-operatører på vej.

Af Lars Solberg

Fredag den 18. november 2005 omkom to mænd på en byggeplads på Amager, hvor en ensøjlet lift med de to håndværkere – en 26-årig mand fra Aalborg og en 49-årig mand fra Falster – kollapsede i femte sals højde og styrtede til jorden.

Denne ulykke skabte debat om arbejdsulykker på byggepladser, som var oppe på et stort antal – 19 døde på byggepladser sidste år. En del af debatten handlede om lifte og sikkerheden i forbindelse med brugen af dem.

Der blev lagt politisk pres på beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V), som blev kaldt i samråd om de mange dødsulykker. Et af resultaterne af den politiske proces er, at ministeren nu har nedsat et udvalg, der skal skabe en decideret uddannelse til liftoperatører.

Udvalget består af repræsenter fra fagforeningen; TIB og BAT-kartellet – og fra arbejdsgivere er det HTS-A, SALA (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger) samt Dansk Byggeri.

Udvalget skal komme med et forslag til en uddannelse på liftområdet. Det skal endvidere komme med andre forslag med hensyn til arbejde i højden.

Lift-uddannelsen er ikke endeligt formuleret, men den vil ikke komme til at handle om selve den tekniske manøvrering af liften, men mere om det sikkerhedsmæssige perspektiv, forklarer medlem af det nye udvalg, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri, Carsten Bekker.

- Det er ikke betjeningen af liftene, der er problemet. Uddannelsen skal i stedet tage fat i alle de andre aspekter omkring brugen af lifte – det er for eksempel korrekt opstilling af liftene og brugen af sele, når man arbejder i højden, siger han.

Dobbelt så mange lifte
Og der er mange lifte i drift i Danmark. Personliften er så populær som aldrig før.
Hver eneste minut dagen igennem hæver bomlifte, saxlifte og trailerlifte sig mod himmelen på danske byggepladser.

Personløfteren er for alvor blevet adopteret af de dansk byggefirmaer. I løbet af 10-15 år er antallet af lifte fordoblet, så der i dag skønnes at være omkring 10.000 af dem i Danmark. Men i takt med, at der bliver flere, stiger ulykkesrisikoen også.

Liftulykker kan være krængningsulykker, hvor føreren styrer en lastet lift væk fra basis på jorden, og den tipper. Der sker vindulykker, hvor der ikke er taget nok højde for vejrforholdene, og hvor kraftig blæst kan tage voldsomt fast i liften.

Der er stabilitetsulykker, hvor underlaget for liften er for usikkert. Men der kan også være deciderede styreulykker, hvor en lift kommer for tæt på elektriske ledninger.
Og så kan liften være alt for tungt lastet.

Mange af ulykkerne skyldes manglende indsigt og for lidt omtanke.
Den nye uddannelse skal både sikre en bedre viden og sørge for, at omtanken er med ombord, hver gang liften går i luften. Men også inden takeoff, hvor en række tjeklister skal gennemgås.

100.000 skal uddannes
Ifølge Carsten Bekker fra Dansk Byggeri er det planen, at de fleste bygningsarbejdere skal gennemføre uddannelsen.

- I slutningen af sidste år var der omkring 160.000 beskæftiget i dansk byggeri, og da mange af dem er i berøring med lifte på et eller andet tidspunkt, vil jeg tro, at omkring 80.000-100.000 skal uddannes, siger han.

Det bliver ikke en længevarende uddannelse. Ifølge Carsten Bekker er der tale om nogle dages intensivt kursus i AMU-regi.
For at projektet skal lykkes, mener udvalget, at certifikatet skal være tvungen.

- Der er i udvalget enighed om, at den nye lovpligtige uddannelse vil bidrage til at minimere antallet af dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen, siger Carsten Bekker fra Dansk Byggeri.

Tiltrængt
Også fagforeningen er positivt indstillet over den nye uddannelse. Faglig medarbejder i TIB, Jørgen Mulbjerg, der er medlem af Arbejdsmiljørådet, slår fast, at det var tiltrængt med det nye initiativ.

- På alle andre områder, herunder også truckkørsel og lignende, er der krav om certificering, men på lift-området er der ingen krav til sikkerheden. Det kan vi ganske enkelt ikke leve med, udtaler han.

Men Jørgen Mulbjerg skal dog leve med det et stykke tid endnu. Det er ikke fastlagt, hvornår uddannelsen skal være klar.

Og Carsten Bekker fra Dansk Byggeri ønsker ikke at sætte dato på.

- Det er vigtigt i den slags arbejde, der får så store konsekvenser for branchen, at tingene ikke bliver jaget igennem. Alle relevante fakta skal frem, inden udvalget når frem til en endelig konklusion og udformning af uddannelsen, siger han.

Carsten Bekker understreger, at der bliver en overgangsordning, da det vil tage tid at få alle gennem kurset.

- FOTO: Arkivfoto 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden