spacer
Velfærdsforlig: Lunken arbejdsgiver-ros

Lidt ros og en god del skuffelse er holdningen til velfærdsforliget hos byggeriets to største arbejdsgiverorganisationer. Dansk Byggeri og Håndværksrådet roser forliget for dets fokus på uddannelse og forskning, men der satses for lidt på at løse problemerne på arbejdsmarkedet, både på kort og langt sigt.

Især hos Dansk Byggeri er tonen skarp. Forliget er direkte udvandet og ikke holdbart i længden, mener organisationen.

- Hensynet til at få en bred aftale i hus har været større end modet til at
gøre det rigtige. For dagens forlig er næppe langtidsholdbart. Det bliver
nødvendigt med nye initiativer de kommende år, hvis den nødvendige
arbejdskraft skal sikres, siger adm. dir. Jens Klarskov fra Dansk Byggeri.

Han advarer mod, at forliget medfører handlingslammelse, så uundgåelige nye initiativer på arbejdsmarkedet om nogle år bliver afvist med henvisning til denne aftale.

Jens Klarskov peger på, at den senere efterlønsalder på 62 år træder alt for sent i kraft med dens virkning fra 2019, og han beklager, at de planlagte reformer i dagpengene til unge under 30 år ikke blev vedtaget. De kunne have kanaliseret mere arbejdskraft ind i byggeerhvervene.

Håndværksrådet deler bekymringen omkring tilgang af arbejdskraft og efterlyser tiltag, der skal øge arbejdsstyrken. Alligevel mener man, at der er skabt et brugbart fundament for de kommende år.

- Det helt centrale ved dagens aftale er, at der er fundet finansiering til investeringer, der skal sikre fremtidens velfærd. Særlig glad er jeg for, at de midler, reformen frigiver, bruges til investeringer i uddannelse, forskning og iværksætteri. Selvfølgelig er der områder, hvor vi kunne ønske os mere eller andre løsninger – f.eks. skatteområdet og tilbagetrækningsalderen - og det må vi så arbejde videre med. Men dybest set er det vigtigste, at grundlaget for fremtidens velfærdssamfund nu er sikret, siger adm. dir. Lars Jørgen Nielsen, Håndværksrådet.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden