spacer


København bygger miljørigtigt

Nye retningslinier for miljørigtigt byggeri i Hovedstaden

Københavns Kommune besluttede tilbage i 1999, at der skal bygges miljørigtigt i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder, hvor Kommunen er bygherre.

Nu er tredje generation af Kommunens retningslinier for miljørigtigt byggeri så udkommet i form af pjecen "Miljø i byggeri og anlæg".

Heri fremgår en række minimumskrav inden for temaerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen.

Pjecen indeholder desuden anbefalinger og forslag til virkemidler inden for hvert af temaerne.

Retningslinierne er ikke forpligtende for private bygherrer, men Kommunen håber at de private bygherrer vil lade sig inspirere af de miljørigtige tiltag.

Derfor tilbyder Kommunen også private bygherrer gratis rådgivning om miljørigtigt byggeri.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden