spacer
Kritik af kommuners giftforbrug

Kloakmestre mener, myndighedernes forbrug af rottegift giver øget resistens – Miljøstyrelsen afviser.

Af Lars Solberg

Landets kommuner, der er ansvarlige for rottebekæmpelse, bruger store mængder rottegift i kloakkerne i deres kamp mod de lokale rotter. Det puttes blandt andet i blokke af paraffin og korn, der hænges op i kloakkerne. Rotterne spiser det og dør – næsten altid. Men også kun næsten. Der er rotter, der er blevet resistente over for flere rottegifte.

Brancheorganisationen Danske Kloakmestre mener, at der bliver brugt alt for meget gift, og det fremmer den farlige udvikling mod total resistens.

- Kommunerne hænger blandt andet disse giftblokke ved gennemløbsbrøndene. Vi synes, det er en forkert måde at gribe bekæmpelsen an på. Det er en overdosering, der skaber flere resistente rotter. Endnu er der ingen rotter, der er resistente mod al slags gift, men det må komme på et eller andet tidspunkt. Og så har vi virkelig problemer, siger formanden for Dansk Kloakmestre, Leif Hansen.

Han mener, at gift er en symptombehandling, hvor der i stedet skal gribes ind over for årsagen til udbredelsen af rotterne - blandt andet de dårlige private kloakker. At rotterne dukker op på jorden på private grunde, er ifølge Leif Hansen ikke så skidt endda.

- Paradoksalt nok er det faktisk positivt, at vi i højere grad ser rotterne, for på den måde opdager vi, hvor der er problemer med kloakkerne. Når en husejer opdager rotterne ved sine rør, er han eller hun tvunget til at reparere dem. Og på den måde får vi så tætnet vores kloaknet, og rotterne vil blive nede i kloakken, hvor deres antal vil stabilisere sig naturligt, lyder Leif Hansens argumentation.

Ikke enig
Men den overordnede tilsynsmyndighed på dette område, Miljøstyrelsen, er dog ikke helt enig i denne tankegang.

- Det lyder besnærende og er vel også rigtigt i teorien, men jeg tror ikke, at samfundet er klar til at betale regningen, som vil blive konsekvensen af denne praksis, siger Miljøstyrelsens rottekonsulent, Peter Weile.

Politisk mener han ikke, at der er opbakning til Leif Hansens synspunkter omkring gift, og Peter Weile synes, at formanden for Danske Kloakmestre overdriver resistenstruslen.

- Det er ikke korrekt, at vi står over for et stort resistensproblem. Det er korrekt, at der findes rotter i mange kommuner, som er resistente over for nogle af vores gifte. Men problemet er endnu ikke alvorligt, siger han.

Seks rottegifte
I alt findes der seks rottegifte på markedet nu – de er alle såkaldte antikoagulanter. De tre af stofferne er stigende i styrken. De sidste tre stoffer, der er de stærkeste, er sideordnede.

Undersøgelser fra Miljøstyrelsen viser, at der i 76 af landets kommuner findes rotter, der er resistente, men Peter Weile understreger, at det kun er over for de tre første giftstoffer.

- Somme tider lyder det i den offentlige debat som om, alle rotterne ved et trylleslag kan blive resistente. Det kan de ikke – det er en forholdsvis langsom proces. Så vi er heldigvis ikke i nærheden af dagen, hvor vi ikke har nogle virksomme gifte mod rotterne, siger Peter Weile.

Men forsigtig
Men rottekonsulenten understreger, at det selvfølgeligt er vigtigt at være forsigtig med brug af gifte. Resistens er en reel risiko, hvis kommunerne bare hæmningsløst smider de stærkeste midler efter et par rotter. De seks brugte gifte skal håndteres med omtanke.

- Vi har udarbejdet en giftstrategi, hvor der skal startes med de svage stoffer – og den følges stort set af kommunerne. Og de meget stærke gifte bruges kun i begrænset omfang - og kun i helt unikke tilfælde, hvor der er et særligt problem, siger Peter Weile.

solberg@odsgard.dk

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden