spacer
Vinterbyggeriet er kommet for at blive

I årevis har mere vinterbyggeri stået højt på ønskeseddelen hos arbejdsgivere og arbejdstagere. I vinteren 2006 var der et ekstraordinært højere beskæftigelsesniveau end normalt takket være den generelle travlhed i byggebranchen.

Men nu ser det ud til at ”beskæftigelsesbarometeret” også vil stå på smukt de kommende år.

I den nye kommuneaftale for 2007 sættes der nemlig fokus på kommunernes vinterbyggeri. Sammenlagt er kommunerne landets største bygherrer, og lægger de blot få procentdele af deres opgaver i vinterhalvåret holdes tusinder af håndværkere i arbejde. Var vi lige så gode til vinterbyggeri som Norge og Holland, var der f.eks. en besparelse på 300 mio. kr. at hente i udgifterne til dagpenge.

Det er interessante tal ikke bare for branchen, men også for regeringen, der har aftalt med kommunerne, at der fremover skal lægges flere drifts- og vedligeholdelsesopgaver i vinterperioden for at fremme sæsonudjævning i byggeriet.

Samtidig får kommunerne et nyt incitament til generelt at sørge for en højere beskæftigelse, som også vil påvirke vinterbyggeriet.

De ”gode” kommuner får tildelt flere penge til de kommunale jobcentre, hvis de er i stand til at nedbringe ledigheden og forebygge flaskehalse. Modsat kan de kommuner, der ikke når deres mål blive møde med krav om tilbagebetaling af statsstøtten.

Kommunerne har i kommuneaftalen lovet at imødekomme regeringens ønsker om ikke at bidrage yderligere til ophedningen af byggebranchen, men deres gøren og laden i vinterhalvåret vil blive fulgt tæt også af organisationerne.

- Dansk Byggeri vil i den kommende periode følge kommunernes adfærd på
dette område nøje og se om hensigtserklæringen bliver taget alvorligt, siger cheføkonom Henrik Stig Sørensen, Dansk Byggeri, og understreger, at man forventer, at der tages skrappere midler i brug, hvis det med tiden viser sig, at den kommunale sektor generelt ikke har forstået budskabets alvor.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden