spacer
Udelysbyer søges

Senest den 3. juli skal Lysteknisk Selskab have forslagene til Årets Udelysby 2006

Igen i år søger Lysteknisk Selskab og Dansk Energi deltagere til konkurrencen om prisen som Årets Udelysby 2006.

Sidste frist for anmodning om deltagelse er 3. juli.

Konkurrencens formål er at synliggøre den betydning en energirigtig og velplanlagt udendørsbelysning har for brugen og oplevelsen af danske byer.

Sidste år fik Rødovre tildelt den ærefulde pris.

Konkurrencen fokuserer på udendørs belysningsanlæg, der fortjener særlig opmærksomhed. Lysanlægget kan være opsat i en hel by, etableret i en del af byen - i en bykerne, et boligkvarter, på en plads, et torv eller en indfaldsvej.

Det er en betingelse, at anlægget er af nyere dato, men der er ikke nogen fast aldersgrænse for deltagelse. Udendørsbelysningen skal indgå som en væsentlig parameter i områdets planlægning, fremtræden og funktion.

Der lægges igen i år vægt på, at vinderprojektet er et godt eksempel på energibevidst projektering – og at det repræsenterer nytænkning, oplevelse, funktionalitet og tilgængelighed.

Læs mere om konkurrencen på www.lysteknisk.dk.

- tm,nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden