spacer
Danmark laser-scannes

Laserstrålen måler små højdeforskelle og giver et helt nyt 3D kort, der kan forebygge følgerne af naturkatastrofer.

Danmark skal have et nyt supernøjagtigt kort, der viser højdeforskellene med centimeters præcision.

Hele landet overflyves, mens et avanceret laserscanningsudstyr lader en laserstråle feje henover landskabet med 70.000 målinger i sekundet.
Resultatet bliver et kort, Danmarks Digitale Højdemodel (DDH), der giver ny information om terrænet. Det kan bl.a. være med til at vise, hvordan vandet spreder sig ud over landskabet.

Nyttig viden i takt med, at den globale opvarmning forventes at give os flere heftige storme, regnskyl og oversvømmelser. Med et højdekort kan vandstrømmene bedre forudses og bruges til at anlægge og dimensionere kloakker og vandreservoirer.

- Når det regner meget herhjemme, regner det relativt set mere, end det har gjort tidligere. Det kræver, at man har adgang til viden om, hvordan vores terræn og vand reagerer over for hinanden. Den viden er DDH i stand til at levere, siger Poul Nørgård, afdelingschef i Cowi, der står for udarbejdelsen af kortet.

DDH viser også alle menneskeskabte objekter i terrænet. Derfor forventer Cowi, at kortet vil stor betydning for alle, der arbejder med kystbeskyttelse, katastrofe- og oversvømmelsesberedskab, afløb, miljø, skovbrug, landbrug og infrastruktur.

Samtidig får televirksomheder nemmere ved at placere telemaster i forhold til bygninger og andre naturlige forhindringer for signalernes udbredelse.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden