spacer
Færre fejl i alment byggeri

Omfanget af fejl og mangler er i de seneste år bragt markant ned i det almene byggeri. Det fremgår af den nyeste opgørelse fra Byggeskadefonden, der er foretaget på de 200.000 boliger, der er omfattet af fonden.

I 1993 kunne der således registreres svigt i 25 procent af byggerierne ved 5 års eftersynet. I dag er der også eftersyn allerede efter 1 år, og her er antallet af væsentlige svigt nede på 5 procent.

I Dansk Byggeri ser man tallene som udtryk for en positiv udvikling indenfor byggeriet.

- Der er næppe tvivl om, at det systematiske arbejde med kvalitetssikring har bidraget væsentligt til forbedringen af byggeriernes kvalitet, siger afdelingschef i Dansk Byggeri, Niels Nielsen, der også hæfter sig ved, at en stor del af manglerne ved byggerierne, specielt i de ældre bebyggelser, ikke skyldes fejl i forbindelse med arbejdets udførelse, men mangler ved selve byggematerialerne.

- Væsentlige svigt er én måde at måle kvaliteten af i byggerier på. Men mere interessant er udviklingen af registreringer, der slet ikke udviser svigt. Og andelen af bygningsdele helt uden svigt er gået markant frem. I 2005 var således 80 procent af alle eftersete bygningsdele helt uden svigt, mens det for blot 5 år siden var tilfældet i 70 procent af bygningsdelene, forklarer Niels Nielsen, og understreger vigtigheden af, at man nu kan dokumentere at arbejdet med kvalitetsforbedringen er på rette vej.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden