spacer


Standarder for bæredygtigt byggeri

To nye europæiske standardiseringsprojekter på vej

Første generation af europæiske byggevarestandarder skulle sætte skub i det indre marked. Anden generation skal sikre et mere miljøvenligt byggeri.

Derfor er der nu sat gang i to europæiske standardiseringsprojekter om henholdsvis farlige stoffer i byggevarer og bæredygtigt byggeri. Og et nyt udvalg under Dansk Standard deltager på begge miljøfronter.

- Formålet med de harmoniserede produktstandarder var i første omgang at fjerne handelshindringer. Det lover godt for miljøet, at vi nu får byggeristandarder, der også fokuserer på bæredygtighed og giver os klar besked om farlige stoffer i byggevarer, udtaler Erling Trudsø, projektleder i Dansk Standard.

Dansk Standard har oprettet et dansk standardiseringsudvalg, der skal følge og deltage i begge projekter, der foregår i regi af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. Byggeriets parter er bredt repræsenteret i det danske udvalg.

Farlige stoffer
På foranledning af EU-Kommissionen, der vil have styr på farlige stoffer i byggeriet, har CEN oprettet den tekniske komite CEN/TC 351 'Construction products – Assessment of release of dangerous substances'.

Komiteens arbejde er understøttet af et mandat (M/351) fra Kommissionen, og de standarder, komiteen skal udarbejde, bliver obligatoriske i medlemslandene. Den første udgave af arbejdsprogrammet indeholder 12 arbejdsemner.

Bæredygtigt byggeri
Også CEN/TC 350 'Sustainability of construction works' arbejder under et mandat (M/350), men dette mandat er indtil videre frivilligt. CEN/TC 350 skal udarbejde frivillige, horisontale standarder for fastlæggelse af bæredygtighedsaspekter ved både eksisterende og nye byggerier og anlægsarbejder – dvs. standarder, der kan bruges på tværs af hele byggeriet.

Desuden skal komiteen udarbejde standarder for miljøvaredeklarationer for byggevarer.

- Det er den langsigtede tanke, at anden generation af harmoniserede produktstandarder skal drage fordel af det arbejde, som CEN/TC 351 nu går i gang med om farlige stoffer, mens standarderne om bæredygtighed og miljøvaredeklarationer vil blive et vigtigt grundlag for de efterfølgende tredje generations standarder, siger Erling Trudsø.

-tm,nn
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden