spacer


Sydsjællandsk byggefusion

To unge entreprenører sigter mod udlandet – og milliardomsætning.

Af Kenneth Madsen

Der er tryk på hos Eske Huse i Vordingborg og Danflex Huse i Næstved. Efter 10 år i branchen har de to entreprenørvirksomheder dannet et fælles moderselskab under navnet Eskodan A/S. Formelt er der tale om en fusion, men de to virksomheder fortsætter i deres fysiske rammer, hvor de hver især tegner sig for en trecifret millionomsætning.

Det primære formål med fusionen er at ruste sig til et ’angreb’ på det udenlandske marked – i første omgang Tyskland. Gennem udvikling af boligprojekter venter den nydannede koncern at kunne svinge sig op på en omsætning i milliardklassen.

Bag den nye byggekoncern står to unge mennesker og venner, som har haft konstant tryk på, lige siden de afsluttede deres tømreruddannelse. Michael Gurskov Eskildsen, kaldet Eske, er 30 år. Thomas P. Ludvigsen fra Danflex er knap et år ældre. Foruden sit engagement i Eske Huse og Eskodan tegner Michael Eskildsen sig også for 50 pct. ejerskab i Storstrøms Byggecenter i Ørslev ved Vordingborg.

Ved stiftelsen 15. maj beskæftigede Eskodan-gruppen godt et halvt hundrede medarbejdere. Det siger ikke meget om det reelle forbrug af arbejdskraft, idet især Eske Huse i stort omgang benytter sig af underleverandører. Ikke mindre end 70-80 pct. af firmaets byggeaktiviteter udføres af faste underleverandører.

Eske Huse A/S har hidtil haft andels- og mere eller mindre individuelle ejerboliger som kerneområde, mens Danflex Huse A/S fortrinsvis har koncentreret sig om typehuse. Efter fusionen vil projektsalg ligge hos Eske Huse, og salg af parcelhuse vil primært være Danflex’ område.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden