spacer
Kunden er kongen

Omfanget af brugerfokus afgør, hvem der får succes, mener chefen for Dansk Byggeris afdeling for virksomhedsudvikling.

Af Kenneth Madsen

– I erkendelse af at kunden er kongen, vil øget brugerfokus vinde øget indpas og vil helt sikkert sætte en dagsorden for, hvilke virksomheder der får succes i fremtidens byggeerhverv.

Udtalelsen kommer fra direktør Michael H. Nielsen, leder af Dansk Byggeris sekretariat for virksomhedsudvikling. Han erklærer sig derved enig i hovedkonklusionen fra en netop offentliggjort undersøgelse, som slår fast, at den danske byggebranche halter efter andre brancher, når det drejer sig om såkaldt brugerdreven innovation – eller på godt dansk: Udvikling på grundlag af folks ønsker og behov.

Vicedirektør Jesper Rasmussen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, der har iværksat undersøgelsen, siger:

– Byggeriets virksomheder er gode til at inddrage brugerne i konkrete projekter, mens der er lang vej til, at det gøres systematisk og med et langsigtet forretningsperspektiv. I en tid, hvor meget kan kopieres, vil evnen til at forstå sine brugere være en væsentlig konkurrencefordel.

Psykologer i byggeriet
Jesper Rasmussen slår også til lyd for, at der kommer folk med helt nye kompetencer ind i byggebranchen, f.eks. psykologer og folk med et bredt kendskab til menneskets natur, såkaldte antropologer.

Et sådan forslag er der ingen kommentar til fra Dansk Byggeri. Michael H. Nielsen siger dog:

– Byggeerhvervet er karakteriseret ved at fremstille mange unika og ikke i så udbredt grad som andre brancher at levere produkter i serieproduktion. Det stiller særlige krav til kompetence i forhold til at håndtere brugerkrav.

– Vi må erkende, at kunderne i disse år viser sig som stadig mere krævende og kritiske. Kunderne stiller stadig større krav til deres leverandører, hvad enten der er tale om langvarige eller kortvarige forbrugsgoder – sådan må det være.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden