spacer
Omsider lærebog i murværk

Producentforening kommer murerlærlinge og ingeniørstuderende til undsætning.

Af Kenneth Madsen

Med udgivelsen af en omfattende lærebog i murværksprojektering er der omsider blevet lukket et hul i uddannelsen af murere og rådgivende ingeniører.

De studerende ved landets fag- og tekniske skoler har hidtil måttet kigge forgæves efter en sådan lærebog. I bedste fald er de blevet udstyret med kompendier, sammensat af deres lærere. I værste fald har de måttet klare sig med håndskrevne noter.

Bag den nye lærebog står Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 og Teknologisk Institut.
Kalk- og Teglværksforeningen, der består af teglværker, producenter af andre byggesten samt kalk- og mørtelværker, har sparet på den nye bogs ydre udstyr. Der er således intet smart forsidefoto af et imponerende murværk. Til gengæld tilbydes bogen gratis til alle interesserede. Det er kun et spørgsmål om at downloade den fra internettet.

’Lærebog i Murværksprojektering’ bydes velkommen af bl.a. ingeniør Iben Videbæk fra det rådgivende ingeniørfirma Birch & Krogboe A/S:

– Det gode ved bogen er, at alle eksempler er regnet igennem og derved er nemme at knytte til det daglige, praktiske arbejde. Samtidig er den knyttet til de nyligt indførte normer, man skal overholde, når man beregner murværks bæreevne.

Lærebogen er på ca. 300 sider, fordelt på fire hovedsektioner og et afsnit med opgaver. Hver sektion kan downloades separat fra denne adresse: www.mur-tag.dk/muc/laerebog/intro.htm.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden