spacer
Skæbnetime for Femern-forbindelse

I slutningen af året skal der tages endelig stilling til projektet.

På trods af den danske transport- og energiminister Flemming Hansens ukuelige brooptimisme har mange svært ved at tro på, at der reelt kommer en fast forbindelse over Femern Bælt til Tyskland. Blandt andet har flere tyske politikere været mildest talt lunkne over for projektet.
Men nu er det i hvert fald aftalt, at der snart skal træffes en endelig beslutning, om broen skal bygges eller ej.

Det var konklusionen på et møde mellem den tyske forbundsminister for transport, byggeri og byudvikling, Wolfgang Tiefensee - den danske transport- og energiminister Flemming Hansen samt Slesvig-Holstens minister for videnskab, økonomi og transport, Dietrich Austermanni.

De tre ministre blev enige om en tidsplan, der skal føre frem til en endelig beslutning om projektet inden udgangen af 2006.
De næste måneder skal bruges på at gennemgå de forskellige økonomiske, praktiske og miljømæssige konsekvenser af en mulig kæmpebro.
-ls.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden