spacer
Afskaf så den østaftale

Manglen på arbejdskraft nærmer sig et smertepunkt, hvor lønningerne næppe vil holde sig så pænt i ro som hidtil. Arbejdsløsheden har ikke været lavere i 30 år, og ledighedstallene for februar viser et yderligere fald på 1.600 personer.

Det har fået beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen til at lufte muligheden for et politisk indgreb.

- De lyse tider fortsætter. Flere forlader ledighedskøen. Det er jeg som beskæftigelsesminister utrolig glad for. Men der er skyer i horisonten. Vi nærmer os et tidspunkt, hvor opsvinget og de gode tider trues af lønpres og af, at mange virksomheder må sige nej til ordrer, fordi de ikke kan få kvalificerede medarbejdere. Den situation kommer vi politikere ikke uden om at forholde os til meget snart, siger Claus Hjort Frederiksen.

Hos Dansk Byggeri er håbet, at det endegyldigt skal lægge østaftalen i graven.

- Vi er grundlæggende imod østaftalen, fordi den begrænser arbejdskraftens frie bevægelighed. Det skal være langt nemmere for virksomhederne at hente arbejdskraft i udlandet. Med de lave ledighedstal er spørgsmålet, om ikke man fra politisk hold bør forholde sig til en total afskaffelse af østaftalen. Vi håber, at det er den form for indgreb, som ministeren har i tankerne, siger Vibeke Gaardsholt, afdelingschef i Dansk Byggeri,

Bliver arbejdsstyrken ikke udvidet, er der reel fare for at lønningerne vil stige og dermed være med til at dæmpe, måske helt afspore opsvinget, frygter Dansk Byggeri. Organisationen har længe efterspurgt bedre muligheder for at skaffe mere arbejdskraft, og frustrationerne er til at tage og føle på.

- Vi har vanskeligt ved at tolke de politiske signaler. Det er som om regeringen ikke vil tage det instrument i anvendelse, som på kort sigt for alvor kan løse op for den nuværende truende mangelsituation, nemlig at åbne helt op for udenlandsk arbejdskraft, siger Vibeke Gaardsholt, og henviser bl.a. til de nyligt indførte administrative barrierer for brug af udenlandske underentreprenører.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden