spacer
Ny mesterlære efter sommer

Fra 1. august åbner politikerne for en tredje vej til en håndværksuddannelse. Skole- og praktikordningerne suppleres nu af muligheden for at starte hos mester.
Under den ordning kan lærlingene fravælge de 20 ugers grundforløb på teknisk skole helt eller delvis, og i stedet tage oplæringsperioden hos mester. Det drejer sig typisk om det første år af uddannelsen.

Ved indgåelse af uddannelsesaftalen mellem lærling og mester skal der laves en personlig uddannelsesplan for lærlingen, hvor der bl.a. sættes mål for, hvad lærlingen skal have lært inden skoleundervisningen i hovedforløbet starter.
Endvidere skal det vurderes, hvilke skoleophold af grundforløbet som lærlingen evt. skal deltage i for at få den nødvendige oplæring, og skoleopholdenes varighed skal også fastlægges.

Mester-lærlingens faglige niveau på denne første del af uddannelsen skal bedømmes, og tidspunktet skal fastlægges senest 1 år efter starten på læretiden. Lærlingen skal bestå en projektprøve, som viser om han eller hun har lært tilstrækkeligt.
Målsætningen er, at mester-lærlingen kan det samme som på de øvrige svende-retninger, og evt. mangler i det faglige niveau skal samles op undervejs med ekstraundervisning i de resterende skoleophold under uddannelsen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden