spacer
Døre og vinduer ruster sig

Døre og vinduer kan generelt klare de skærpede krav til u-værdier for nybyggeriet i det nye bygningsreglement. Men på flere områder vil de nye krav kunne mærkes i industrien, vurderer Johny H. Jensen, direktør i Vinduesindustrien.

- Indenfor vinduer og yderdøre til nybyggeriet vil den helt store konkurrenceparameter blive lave u-værdier. Der kan laves mange forskellige løsninger af ruder og karme for at opnå den lavere u-værdi f.eks. koblede vinduer, 1-2 løsninger og varm kant. Det handler om at tilbyde produkter, der kan forbedre energiregnskabet så der. kan spares andre steder i energirammen, siger Johny H. Jensen.

Døre og vinduer er i direkte konkurrence med andre bygningskomponenter om at give den bedste ”energiværdi” for pengene. Er det merudgiften til superisolerende vinduer lavere end en dyrere facadeisolering vil det mere avancerede vindue eller dør løbe af med sejren.
Med hensyn til forskellen mellem døre og vinduer vurderer Johny Jensen, at hvor kravene til u-værdierne klares uden problemer af vinduerne, så vil der på dørområdet ske en udvikling, der for en dels vedkommende skal sørge for at produkterne overhovedet overholder de nye u-værdier.

Ombygning skaber problemer
I nybygninger forlanges fra næste år u-værdier på 2,3 for vinduer og yderdøre mod tidligere 2,8. I 2008 sænkes u-værdien endda til 2,0. Varm kant og bedre glas er en måde at nå de lave u-værdier på, men da varmen fra solindfaldet også bidrager positivt til energiregnskabet, vil vinduerne få smallere karme og afstandsprofiler.
For tilbygninger bliver u-værdien 1,5 (1,80 for taglys og ovenlys). For ombygninger stilles der krav til vinduerne ved facadevis udskiftning. U-værdierne er de samme som ved tilbygninger, men med undtagelse for dannebrogsvinduer, der får lov til at gå helt op på 2,3.
De gamle vinduestyper har nemlig problemer med at klare de skrappe u-værdier, og for nogles vedkommende, selv de løsere krav.

- Der vil være en del producenter, der skal skabe bedre vinduesløsninger, hvis vinduerne skal opfyld de nye krav i forbindelse med renoveringsopgaver, siger Johny H. Jensen.

- Men det har været et væsentligt problem at få tilrettet kravene til de gamle vinduestyper. Ingen er interesserede i at ødelægge det arkitektoniske udtryk i mange af de gamle bygninger, som det skete i 70’erne. Det har også været et specielt punkt, som man også i EU lagde vægt på skulle undgås, da man udarbejdede de nye energikrav, siger Johny Jensen.

Han lægger dog heller ikke lægger skjul på, at alt for stramme krav ville betyde store problemer for en række producenter, der har specialiseret sig i et marked, hvor der ikke tidligere har været stillet krav.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden