spacer
Carl Bro Gruppen fordobler sit resultat

Den samlede omsætning i Carl Bro Gruppen steg fra 1,970 mia. kr. i 2004 til 2,067 mia. kr. i 2005.

Det primære driftsresultat (EBIT) er steget fra 64 til 113 mio. kr. og svarer nu til 5,5% af omsætningen mod 3,2% sidste år. Ca. 9,0 mio. kr. hidrører fra gevinst ved salg af ejendomme.

Overskud før skat er steget fra 55 til 110 mio. kr.

Egenkapitalen er forøget med 79 mio. kr., og soliditeten er dermed bragt op på 30,4%.

- Resultatet er tilfredsstillende – ikke mindst fordi det afspejler, at virksomhedens udvikling er vendt hurtigt, siger adm. direktør Birgit W. Nørgaard. - Medarbejderne har taget den store udfordring, vi stod overfor, alvorligt og har bidraget positivt til turn-around processen.
-aha
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden