spacer
Konference om Femern-forbindelse

Trods negative meldinger fra tysk kansler om mulig bro drøftes der videre.

Af Lars Solberg

Der er stor usikkerhed om, der kommer en fast forbindelse over Femern Bælt eller ej. For kort tid siden så vi en sejrsikker transportminister Flemming Hansen (K), der efter forhandlinger med tyskerne slog fast, at vi er på vej mod en fast forbindelse.
Men nu er den tyske kansler Angela Merkel citeret for at sige, at hun ikke er meget for en fast forbindelse over bæltet. Ifølge TV2 Øst har hun udtalt sig kritisk om projektet. Hun er bekymret for, at en ny bro vil skade tyske havne og færgelinier ved Østersøen.

Men det stopper ikke drøftelserne om emnet. Mandag den 6. marts inviterer Transportøkonomisk Forening (TØF) til et gå-hjem-møde om Femern-emnet. Her behandles de miljømæssige perspektiver ved en broforbindelse. Konferencen tager udgangspunkt i en ny rapport, som de danske og tyske transportministerier for nyligt har fremlagt som led i den igangværende offentlige miljøkonsultations-proces.

Konsekvenser
Rapporten beskriver konsekvenserne for miljøet - hvad enten forbindelsen etableres som en skråstagsbro eller som en sænketunnel - hvilket er de to foretrukne alternative tekniske løsninger.

Også konsekvenserne af de fornødne landanlæg i henholdsvis Danmark og Tyskland inddrages i beskrivelsen.

På TØF-gå-hjem-mødet får deltagerne lejlighed til at høre nærmere om - og drøfte - rapporten med en række centrale skikkelser. Der vil også blive lejlighed til at høre om miljøerfaringerne fra de faste forbindelser over Øresund og Storebælt, samt hvad de næste skridt er i beslutningsprocessen hen imod den endelige politiske beslutning om Femern-forbindelsens etablering.

Oplægsholdere er blandt andet kontorchef Søren Wille fra Transport- og Energiministeriet og direktør Peter Lundhus fra Femern Bælt A/S. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden