spacer
Forsigtigt servicedirektiv - i den rigtige retning

Servicedirektivet vil føre til en gradvis liberalisering af vilkårene for håndværkere, IT-konsulenter og frisører i EU, men der vil fortsat være en række nationale særregler, og de vil stadig skulle anlægge bekostelige og tidskrævende sager ved EU’s retssystem, hvis de bliver diskrimineret.

- Det er glædeligt, at Europa-Parlamentet har nået et kompromis omkring servicedirektivet, siger adm. direktør for TUN, Palle Thomsen, i en kommentar til afstemningen. Kommissionen og Rådet skal nu forhandle videre, og med afstemningsresultatet har de fået et vigtigt signal med på vejen.

- Hvis vi skal have større konkurrence, er det helt afgørende, at vi får større udveksling af serviceydelser på tværs af grænserne, fortsætter Palle Thomsen. Og det skal vi, for det er til gavn for både forbrugere, arbejdstagere og virksomheder i hele Europa. Det kan ikke nytte noget, at det kun er industrien, der kan udnytte det indre marked. Det vil forvrænge det danske arbejdsmarked ulig meget for de serviceorienterede fag.

- Derfor er det uheldigt, at Europa-Parlamentet har forkastet det oprindelige forslag fra Kommissionen om at lade serviceudbydere arbejde ud fra deres hjemlands regler, det såkaldte oprindelseslandprincip. Ligesom de har ønsket at undtage en række områder fra servicedirektivet, f.eks. vikarbureauer, advokatydelser og private sundhedsydelser.

- Vi havde håbet på et mere ambitiøst direktiv, men vi glæder os over de fremskridt, der trods alt er nået med vedtagelsen, og vi håber, at den administrative forenkling vil gøre det nemmere for f.eks. en dansk virksomhed at etablere et datterselskab eller filial i et andet EU-land, slutter TUN direktøren.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden