spacer


3D sætter fart på industrielt byggeri

Minimal projekteringstid ved brug af konfigurerbare 3D-modeller i byggeindustrien

Producenterne af rumstore byggekomponenter som præfabrikerede badeværelser, tagkviste og altaner ser store muligheder for anvendelsen af konfigurerbare 3D-modeller til en effektivisering af produktionen.

- Hvor vi i dag bruger måske helt op til 14 dage på at færdigprojektere en badekabine, vil jeg tro, at det i princippet ikke behøver at tage mere end en halv time med en 3D-konfigurator, fortæller afdelingsleder Peter Karkov fra Betonelement, der fremstiller præfabrikerede badekabiner under navnet Modulbad.

Erfaringen med de voldsomme reduceringer af projekteringstiden deles med adm. direktør Martin Tholstrup fra Attic Group, der fremstiller præfabrikerede kviste.

- 20 sekunder – mere tager det ikke at taste de informationer ind i 3D-konfiguratoren, som er nødvendige for at generere alle tegningerne til at fremstille en af vores kviste, fortæller han.

Ikke flaskehals
Minimeringen af projekteringstiden betyder en stor rationaliseringsgevinst for producenterne.

- Administrationen udgør en minimal del af vores medarbejderstab på 16 mand, der dagligt producerer syv til otte kviste på en dag. Projekteringen varetages i princippet egenhændigt af produktionslederen nærmest som et deltidsarbejde, forklarer Martin Tholstrup.

- Det kan lade sig gøre, fordi 3D-teknologien er integreret med et CNC-styret opskæringsanlæg, som på baggrund af 3D-modellen automatisk udskærer alle stykker træ til kvistens konstruktion i de rette længder og vinkler, som herefter samles manuelt.

Men den korte projekteringstid giver også gevinster for planlægningen af den industrielle produktion.

- Når det er så hurtigt at fremstille tegningsmaterialet til produktionen, betyder det, at projekteringsleddet ikke er en flaskehals i produktionsforløbet, fortæller Peter Karkov fra Modulbad.

- På den måde bliver produktionen langt mere fleksibel, og det er lettere at øge produktionen eller sætte et nyt projekt ind, hvis et andet falder ud.’

95 procent
Hos Attic Group har de arbejdet meget bevidst med udviklingen af virksomhedens helt specielle 3D-konfigurator som en integreret del af virksomhedsstrategien.

- Udviklingen af 3D-konfiguratoren har stået på faktisk siden virksomhedens start for seks år siden, og i dag anvendes den i 95% af vores produktion, fortæller Martin Tholstrup.

Attic Groups 3D-konfigurator er lavet med softwaren Engineering Intent, der for kort tid siden blev en del af Autodesks produktpakke. Softwaren kan beskrives som et tredimensionelt regneark, hvor modellen af et givet bygningselement bygges op del for del, der forbindes via interne relationer i en underliggende databasestruktur. Databasestrukturen betyder, at ændringer et sted i 3D-modellen automatisk opdateres i de relaterede punkter andre steder i modellen.

Med hjemmeside
Ud fra en række simple talparametre kan 3D-modellen efterfølgende bygges om til det ønskede arkitektoniske udtryk. I kvistkonfiguratoren arbejdes med parametre som hældningen og materialet på det tag, hvor kvisten skal placeres; samt hovedformen på kvisten, vinduets størrelse og den udvendige beklædning.

- Ud over geometri og materialer er også erfaringstal for arbejdstid og materialepriser integreret i modellen, så det er muligt at give et meget præcist tilbud på kvistens kostpris, fortæller Martin Tholstrup.

- På nuværende tidspunkt er 3D-konfiguratoren primært et internt redskab, men på sigt skal den integreres med vores hjemmeside, så vores kunder selv kan udforme deres kvist og med det samme få en pris på, hvad den skal koste,’ fortæller Martin Tholstrup.

Meget kompleks
Hos Modulbad er man endnu på eksperimentalstadiet, når det gælder anvendelse af konfigurerbare 3D-modeller. Virksomheden har erfaring med teknologien gennem deltagelse i forskningsprojektet ’Produktkonfigurering i byggeriet’. Her deltog virksomheden sammen med en række andre byggematerialeproducenter i et samarbejde med lærere og studerende fra Arkitektskolen Aarhus og Danmarks Tekniske Universitet om udvikling af konfigurerbare 3D-modeller til specifikke byggekomponenter.

- Gennem projektet fik vi udarbejdet en forholdsvis enkel badekabinemodel i 3D med de mest grundlæggende parametre, men som var god nok til både de grundlæggende produktionstegninger, og også er blevet anvendt på to byggesager, fortæller Peter Karkov.

- Men en badekabine er en meget kompleks bygningsdel med mange parametre og komplicerede geometrier ved eksempelvis rørføringerne.

- Udviklingen af en generel 3D-konfigurator, der kan håndtere alle tænkelige badekabinemodeller, er derfor forbundet med store omkostninger, som vi foreløbig har vurderet ikke står mål med de rationaliseringsgevinster, vi vil kunne opnå, siger Peter Karkov.

- Derfor ser vi også tiden an med hensyn til at få fremstillet en 3D-konfigurator, men der er ingen tvivl om, at teknologien bliver en realitet i fremtiden, og vi følger udviklingen tæt og vil vurdere mulighederne for at integrere 3D-teknologien i produktionen på et tidspunkt, siger Peter Karkov.

I forskningsprojektet ’Produktkonfigurering i byggeriet’ er 3D-modellerne udarbejdet i det åbne programmeringssprog, GDL, der er grundlaget i CAD-softwaren, ArchiCAD.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden