spacer
Vil have mere huseftersyn

Efter 10 år med huseftersynsordningerne har Realdania spurgt husejerne om deres tilfredshed med ordningerne.

Det viser sig, at der er generel opbakning til ordningerne fra 9 ud 10 husejere, men de ønsker også mere omfattende ordninger.
Flertallet af dem vil også gerne betale for, at ejerskifteforsikringen dækker bedre, og at tilstandsrapporten bedre beskriver ejendommens tilstand.

I tilstandsrapporten ønsker husejerne sig bl.a. en bedre beskrivelse af ejendommens tilstand og beskaffenhed, oplysninger om miljøforhold, installationsforhold, ulovligt opførte bygninger, indeklima, omkostninger ved udbedringer af konstaterede skader samt angivelse af restlevetider på de vigtigste bygningsdele.

- Forbrugernes opbakning til Huseftersynsordningen er opløftende, ikke mindst set i lyset af den meget negative mediedebat gennem snart 10 år.
Analysen viser, at forbrugerne ikke efterspørger ’mindre ordning’, men ’mere ordning’. Som ordningen ser ud i dag, lever den ikke op til forbrugernes forventninger og vilje til at betale – og det kan på længere sigt fjerne opbakningen, siger adm. direktør i Realdania, Flemming Borreskov og stiller også spørgsmålet om, hvor meget ordningen skal udbygges – og med hvad – for at den kan komme til at tilfredsstille efterspørgslen

Realdania-analysen vil blive brugt som oplæg i en evt. fremtidige justering af huseftersynsordningerne.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden