spacer
Ny fokus på boligrenovering

De senere år er der ikke sket nogen videre udvikling inden for renovering af boligejendomme, mener Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania. De går nu sammen om en række udviklingsprojekter, der skal forbedre kvaliteten, effektiviteten og økonomien indenfor bygningsrenovering.

I samarbejdet er der er afsat 50 mio. kr. til over de næste tre år at skabe en udviklingsstrategi og en målrettet indsats på området.
Første skridt er udarbejdelse af en række behovsanalyser i starten af 2006, hvor alle renoveringssektorens aktører bliver hørt om behov og muligheder på området.

- Der pågår forskellige mere eller mindre spredte forsøgs- og udviklingsprojekter, som helt eller delvist retter sig mod renoveringsområdet. Men området har i de senere år været for nedprioriteret, og der mangler både en samlet udviklingsstrategi og ikke mindst en målrettet indsats, der kan medvirke til at løse nogle af de udfordringer, som renoveringssektoren står overfor nu og i de kommende år. Dét, forventer vi, bliver fremmet gennem vores partnerskab med GI, siger direktør Hans Peter Svendler fra Realdania.

GI’s og Realdanias initiativ er tænkt som en opfølgning på det tidligere By- og Boligministeriums 'Projekt Renovering', der blev afsluttet i 1999.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden