spacer


Unfair kamp om varmemåler-markedet

Brunata og adm. direktør dømt til at betale over to mio. kr. til konkurrenten Ista efter falske anklager.

Af Lars Solberg

Det danske marked for varmemålere på radiatorer er i hvert fald ikke styret af hemmelige karteldannelser. Det må være den positive version af en aktuel dom i Sø- og Handelsretten, der er den foreløbige afslutning på et opgør mellem de to dominerende firmaer på det danske varmemålermarked, Brunata A/S og Ista Danmark A/S (tidligere Viterra og Clorius).

Brunata blev fundet skyldig i uretmæssigt at have beskyldt Ista for at sælge et ulovligt produkt. Sagen koster Brunata over to mio. kr. i bøder og erstatninger.

De stridende firmaer, der begge sælger varmemålerprodukter og – servicer, sidder på
omkring 75-80 procent af det danske marked. Et marked, der er eksploderet i størrelse grundet en ny lov, der kræver individuel varmemåling.

Brunata og Brunatas adm. direktør og medejer Jens Peter Fischer Hansen blev af Sø- og Handelsretten kendt skyldig i overtrædelse af markedsføringsloven ved at have fremsat ubegrundede beskyldninger mod konkurrenten Ista Danmark.

Dommen koster Brunata A/S og Jens Peter Fischer Hansen bøder på henholdsvis 100.000 kr og 50.000 kr. Endvidere skal Brunata betale en erstatning på to mio. kr. plus renter til Ista Danmark.

Den store erstatning skyldes, at retten mener, at Brunatas udtalelser har medført et dyk i
salg af et Ista-produkt.

Oprejsning
Produktet, det handler om, er en tysk varmemåler fra Ista kaldet Doprimo 2, som Brunata på deres hjemmeside påstod ikke var typegodkendt til brug i Danmark.
Påstanden blev også aktivt fremført af Brunatas adm. direktør, Jens Peter Fischer Hansen.

Ista Danmark reagerede ved at bringe sagen for retten for at få oprejsning og for at stoppe det, de følte, var et direkte og ulovlig angreb på deres forretningsområde.

Og Sø- og Handelsretten har givet Ista Danmark medhold; både i at Ista er blevet uretfærdigt behandlet, og i at Brunata har chikaneret Ista i forhold til markedet.
Retten skriver blandt i sagsreferatet i dombogen om Brunatas påstande:

- Meddelelserne må antages at have medført, at kunderne i betydeligt omgang afholdt sig fra at installere Ista-målere eller udskifte deres målere med Ista-målere og i stedet benyttede Brunatas produkter. Dette må anses for en tilstræbt følge af meddelelserne. Efter den konkurrencesituation, der var på området, måtte Brunata også være klar over, at meddelelserne var egnede til at medføre en betydelig markedsforstyrrelse.


Billedtekst:
Denne lille varmemåler har været centrum i en hidsig magtkamp mellem de to førende varmemåler-virksomheder i Danmark. – Foto: Ista Danmark.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden