spacer
Nyt lovforslag giver for hård kontrol

Skatteminister Kristian Jensen er i gang med at gøre livet rigtig surt for de lovlydige virksomheder, der bruger udenlandske underleverandører. Det sker med et forslag, der som led i Fairplay II kampagnen skal bekæmpe sort og illegalt arbejde.
Bliver det en realitet kan virksomhederne se frem til en betydelige forøgelse af de administrative byrder.

- Forslaget lægger op til, at danske virksomheder, der indgår aftaler med udenlandske bygge- og anlægsvirksomheder, bliver pålagt så store administrative byrder, at brugen af udenlandske underentreprenører i praksis bliver så besværlig, at de fleste virksomheder vil fravælge dette, siger Anders Frederik Gjesing, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri, i en kommentar til forslaget.

Tidligere var det blot ved arbejder over 3 måneder, der skulle indberettes, men ifølge forslaget skal nu skal enhver aftale om bygge- og anlægsarbejde mellem en dansk virksomhed og en udenlandsk underentreprenør indberettes til skattemyndighederne. Samtidig skal indberetningsfristen sænkes fra 30 til 14 dage og alle udstationeredes navne, fødselsdatoer og adresser skal oplyses.

- Der er ingen tvivl om, at de foreslåede regler vil begrænse den fleksibilitet, der er et grundvilkår for byggeprocessen. Byggebranchen er kendetegnet ved en høj grad af projektansættelser, hvorfor det vil være særdeles vanskeligt og meget byrdefuldt at leve op til de foreslåede lovændringer, vurderer Anders Frederik Gjesing, der hellere ser, at man satser på mere oplysning og kontrol af overholdelsen af de nuværende regler.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden