spacer
Ny energimærkning presser byggebranchen

De nye krav til energimærkning af bygninger har for længst været sat til ikrafttræden 1. januar 2006 med en 3 måneders overgangsordning frem til 1. april. Men det konkrete indhold i ordningen blev først meldt ud fra Energistyrelsen med en bekendtgørelse 16. december.

- Vi havde meget gerne set, at Energistyrelsen havde været lidt hurtigere ude med de nye regler om energimærkning, som i første omgang især får betydning for medlemsvirksomheder, der skal søge byggetilladelse. Det ville have givet byggeriet bedre muligheder for at leve op til de nye krav, siger afdelingschef Niels Nielsen fra Dansk Byggeri.
Organisationen er nu under stort tidspres for at informere medlems-virksomhederne om de nye regler, der allerede er trådet i kraft

Samtidig har tidspresset været så stort for at færdiggøre mærkningskravene rettidigt som pålagt af et EU-direktiv, at byggebranchen ikke har haft ordentlig mulighed for at deltage i udformningen af ordningen, mener Dansk Byggeri.
Her har man blot haft lejlighed til at kommentere et udkast til ordningen og ikke den endelige udformning.

- Det er ikke tilfredsstillende, at de nye regler træder i kraft med så kort varsel, at der ikke er tid til at skabe den nødvendige forståelse af reglerne. Det må vi nu samle op på i den videre kontakt med Energistyrelsen, slutter Niels Nielsen.

- mir 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden