spacer
Bedre BBR-register

Kommunale bygnings- og boligregistre samles i et landsdækkende system.

Nu skal der ryddes op i BBR-registrene. Igennem flere år har der været fejl i de kommunale bygnings- og boligregistre, hvilket gjorde dem svære at bruge for blandt andet byggebranchen.

En hård kritik fra Rigsrevisionen har nu medført en opstramning på området. En ny BBR-lov er nu vedtaget og trådte i kraft fra Nytår. Erhvervs- og Byggestyrelsen håber, at det vil medføre øget datakvalitet og bedre muligheder for kommunernes kontrol af ejendomsdata.

Ændringerne i BBR-loven vedrører tre områder:
- Ny organisering, som samler 271 kommunale bygnings- og boligregistre i et landsdækkende register.
- Bedre datakvalitet.
- Styrkelse af adresseregler.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen, Jesper Rasmussen, har stor tiltro til den nye lov.

- Vi har taget Rigsrevisionens kritik meget alvorligt og har iværksat en omfattende handlingsplan, der skal forbedre datakvaliteten i BBR. Med den nye BBR-lov starter vi nu en omorganisering af hele BBR, som vil gøre det væsentligt nemmere for kommunerne at ajourføre og kontrollere oplysningerne i registret, udtaler han.
-ls.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden