spacer
Vækst i byggebranchens indtjening

Dansk Byggeri har endnu en gang analyseret byggevirksomhedernes regnskaber. For kalenderåret 2004 - og delvist også for første halvår 2005 - bekræfter analysen, at økonomien for tredje år i træk har været for opadgående.

Denne gang er indtjeningsforøgelsen gået fra en vækst på 2,2 procent i 2003 til 3,2 procent for 2004.
Forskellen er nu blot, at hvor det i 2003 var de store virksomheder, der stod for væksten, får de små nu også del i opsvinget.

Vækstraterne er beskedne i forhold til mange andre brancher, men de vidner om en positiv udvikling for byggebranchen, og kan ses som et resultat af den ”slankning” som virksomhederne har været i gennem omkring den økonomiske afmatning i 2003.

Udskilningsløb fortsætter
Selv om bundlinjerne generelt er forbedret, er der dog stadig det samme antal virksomheder, der er nødlidende i byggebranchen.
Ifølge analysen kæmper godt 16 procent nemlig stadig med underskud og 3 procent har både underskud og er insolvente.

Det er de tabsgivende projekter, der tynger ned, og derfor opfordrer Dansk Byggeri til i højere grad at forsøge sig med brug af risikostyringsværktøjer og udvikling af medarbejdernes kompetencer i pågældende virksomheder.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden