spacer


Ny byggeledelse i Hovedstaden

Organisationen af Københavns planlægningsafdeling er lagt om

Fra den 1. januar 2006 er organisationen af Københavns Kommunes Planlægningsafdeling, Plan og Arkitektur, lagt om. Ændringen har været forberedt i løbet af 2005 gennem mange forskellige initiativer.

Den nye organisation er baseret på en teamstruktur, hvor alle aktiviteter er organiseret i programmer og projekter.

Organisationen er grundlæggende fordelt på syv faglige team fordelt på tre områder: Udvikling, Byfornyelse og Byplan. Desuden findes to støtte-team i form af Økonomi og Sekretariat.

Det tidligere Byfornyelseskontor er opdelt i to team: Byfornyelse og Støttet Byggeri.

De tidligere Nordre - og Søndre Byplankontorer udgøres i dag af tre team: Byplan Nord, - Syd og - Øst.

Derudover er oprettet et team for Arkitekturudvikling samt Kommunikation.

Ledelsen af Plan & Arkitektur kommer til at bestå af cheferne for hver af de syv teams, samt de fem medlemmer af ledelsesgruppen, hvor bl.a. Københavns Stadsarkitekt, Jan Christiansen, har sæde.

Plan & Arkitektur har ialt 125 ansatte heraf er 12 ledere.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden