spacer


Nye P-forhold i København

Fra nytår bliver det dyrere at parkere i hovedstaden.

I juni 2005 vedtog Københavns Borgerrepræsentation et ambitiøst parkeringsprojekt, der har som mål at bringe pendlertrafikken ned, forbedre parkeringsmulighederne for byens borgere og skabe mere plads i byrummet.

Parkeringsprojektet løber over de næste ni år, men allerede den 1. januar 2006 træder de første ændringer i kraft:
- P-taksterne i Indre By sættes op for at mindske pendlertrafikken til byen.
- P-zonerne i Indre By forenkles, så der fremover kun er Rød og Grøn P-zone i området – se billedet ovenover.
- To-timers zonen i brokvartererne indskrænkes til ny Blå Zone, hvor de ydre brokvarterer ikke længere er med.

Alle gader i Blå Zone får indført betalingsparkering inden sommeren 2007. Der kommer billetautomater op i hele zonen (9 kr. pr. time), og de lokale kan købe beboer- og erhvervslicens (henholdsvis 175 kr./1.350 kr. pr. år).

Betalingsparkeringen træder i kraft for én bydel ad gangen, og indtil da gælder reglen om max. to timers parkering mandag-fredag kl. 8-19.

I 2009 står de første lokale P-anlæg i de indre brokvarterer færdige. For at kunne placere P-anlæggene i nærheden af folks bopæl, er det planlagt at bygge relativt mange og samtidig relativt små anlæg. Hvert P-anlæg får typisk plads til 50-100 biler, og tilsammen giver det 4.000 ekstra parkeringspladser i de indre brokvarterer.

Download kort over P-områder og få mere at vide om de nye regler på www.kk.dk/parkeringsprojektet.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden