spacer


Stål erstatter beton ved fundering

Der er tid at spare, når pyloner, master, flagstænger og skilte skal funderes. Det er Dansk Stålfundering, der har stor succes med at relancere en funderingsmetode, hvor stålelementer erstatter beton som funderingsmateriale.

Det er en hurtig, prisbillig og miljøvenlig metode, fordi den ikke kræver udgravning, betonfyldning og efterfølgende reetablering af terrænet.

- Vores kunder kan spare en hel del tid og arbejde. Stålfundamenterne bliver neddrevet i selv hårdfrossen jord og kan sikre en millimeterpræcis stålfast fundering året rundt. Det har betydet, at vi allerede har fået en del opgaver fra blandt andet entreprenører og jernbaneselskaber, der skal have sat elementer op så hurtigt som muligt og uden brug af gravearbejde, fortæller Niels Pedersen fra Dansk Stålfundering.

Kommuner vil følge efter
De tidsmæssige besparelser ved funderingsmetoden er håndgribelige.

- Hvor der tidligere skulle afsættes en halv dag til fastgørelse samt reetablering af en skraldespand, kan en enkelt mand i dag klare arbejdet på en halv time. Så står skraldespanden lige og kan ikke flyttes uden brug af en maskine, siger Niels Pedersen.

Foruden entreprenører og jernbaneselskaber ser også forsyningsselskaberne muligheder i den nye metode.

- Nogle af landets netselskaber er begyndt at bruge vores stålfundamenter, De kan opsætte kilometervis af lysmaster uden nævneværdig reetablering eller måske udgift ved ekspropriering, da stålfundamenterne kun har brug for 30x30 cm for at kunne monteres, siger Niels Pedersen, som også forventer, at landets kommuner og regioner snart vil være at finde i kundekartoteket.

-mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden