spacer
Energipris til tagboligprojekt

Projektet Soltag tildeles Energispareprisen for at være CO2-neutral

Tagboligprojektet Soltag har fået Energispareprisen i kategorien ’Erhverv’ for sin indsats for at skabe den CO2-neutrale bolig. Soltag er miljøvenlige, præfabrikerede taglejligheder, som er lige til at hejse op på taget af en boligblok.

Tagboligerne udnytter et stort potentiale i byen - de mange flade tage fra 1960’erne og 1970’ernes betonbyggerier. Alene i Københavns Kommune er der et tagareal på almene boligafdelinger på ca. 90.000 m2, og det giver plads til flere end 1000 tagboliger.

Solfangere og solceller er integreret i byggeriet og skæmmer derfor ikke arkitekturen. Ventilation foregår via et varmegenvindingssystem, hvor den varme luft genbruges. Udnyttelsen af solenergi, varmegenvindingen og isolering gør taglejligheden til en CO2-neutral bolig uden behov for almindelig opvarmning.

I en lejlighed på 89 m2 betyder det, at de beregnede årlige forbrugsudgifter falder fra 8.400 til 3.000 kr.

Energispareprisen blev indstiftet i juni 2005 af Energitjenesten, som er et landsdækkende netværk af regionale miljø- og energicentre. Energitjenesten blev startet i april 2005 i samarbejde mellem OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) og Samvirkende Energi- og Miljøkontorer (SEK).

Projekt Soltag er et interessentskab, som består af energikonsulentfirmaet Cenergia ApS, Arkitekterne Nielsen & Rubow A/S, Kuben Byfornyelse Danmark A/S og VELUX A/S. Boligen er udviklet med støtte fra Energistyrelsen, EU’s 6. rammeprogram, BIF og Københavns Byøkologiske Fond.

En bolig af Projekt Soltag-typen kan blive virkelighed i København til næste år. Indtil da kan en fuldskala-model af projektet beses i Ørestad Nord ved indgangen til IT-Universitetet.

- tm,nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden