spacer


Grønt gadelys

Af Niels Nielsen

Besøgende og medarbejdere i det nye store kontorhus til revisionsfirmaet Deloitte i Ny Tøjhus-kvarter på Island Brygge bydes ude på gaden velkommen af høje slanke gadelamper, der ekspressivt bøjer og stritter som afgrenede træstammer i vinden. Store lysmaster, hvor op ad der med tiden skal vokse slyngplanter med sart rosa-blomstrende roser.

- Formen på gadelamperne i kombination med slyngplanterne skal give et modspil til kontorhusets meget afklarede og præcise glasvolumen, forklarer Marianne Carter fra landskabsarkitekt Jeppe Aagaard Andersen, der har stået for udformningen af omgivelserne omkring Deloitte-huset.

- Motivet med slyngplanterne fortsætter inde i selve bygningen, hvor de vokser langs de opspændte wirenet i hver af de store atrier på facaden.

Slyngplanterne vokser fra stålbede opsat mellem lysmasterne. Beplantningen med slyngplanter er valgt, fordi der under terrænet omkring kontorhuset er parkeringskælder, hvilket begrænser mulighederne for beplantninger med større rodnet.

Øer af lys
Lysmasterne er af spansk design fra producenten Escofet og udført som tilspidsede søjler i corten-stål. I toppen af hver af de rustrøde master sidder tre eller fire lyskilder som store spotlys, der er fastgjort med enkle beslag, så de kan reguleres individuelt.

- Spottene indstilles, så de lyser i flere forskellige retninger og oplyser fladen omkring domicilet i spredte øer af lys, fortæller Marianne Carter.

Lysmasterne er placeret i to grupper: Én ved indgangen på vestfacaden med fire par af lysmaster og én ved gavlen mod syd med tre par af lysmaster. Ved indgangen er der placeret rhombe-formede bænke i granit.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden