spacer


Bendtsen roser byggebranche

Erhvervsminister glædede sig over nøgletalsystemet på årsmødet i Byggeriets Evaluerings Center.

Ros er ikke noget den danske byggebranche er forvænt med, men på årsmødet i Byggeriets Evaluerings Center i november blev det til en god portion. Endda fra højeste sted – fra økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, der var gæstetaler på mødet.

Bendt Bendtsen takkede byggeriet for at have taget godt imod regeringens byggepolitik, blandt andet ved at bakke op om nøgletalssystemet, der skal gøre dansk byggeri mere effektiv og konkurrencedygtig.

Især roste han de 350 virksomheder, som er i gang med at blive evalueret.

- Det er et godt tegn, for det er i gode tider, vi skal ruste os. Det er nu, vi skal tænke anderledes, skabe væksten. Og det er vigtigt, at det er erhvervet selv, der er drivkraften. Jeg har dyb respekt for den indsats, der er gjort, og jeg er sikker på, at vi samlet kan gøre dansk byggeri bedre, sagde økonomi- og erhvervsministeren.

Han så gerne, at nøgletalssystemet blev udvidet til også at omfatte de andre parter i byggeriet, de rådgivende ingeniører, arkitekterne og bygherrerne. Og netop arkitekterne og de rådgivende ingeniører indgår i den model, som blev præsenteret på årsmødet. Modellen er i øjeblikket ved at blive testet.

Tilfredse kunder
På årsmødet gennemgik direktør Curt Liliegreen fra Byggeriets Evaluerings Center resultaterne af to års evalueringsarbejde. Analysen bygger på 377 gennemførte interviews.

På en skala fra 1 til 5 får byggevirksomhederne karakteren 3,4 svarende til den middelgode præstation, når kunderne skal vurdere tilfredsheden med virksomhedernes arbejde. Det mente Curt Liliegreen var et pænt resultat.

Til gengæld var han ikke imponeret over resultaterne fra de andre områder af evalueringen.

Virksomhederne har svært ved at overholde tidsfristerne. Selv om det lykkes dem at aflevere til den tid, der er aftalt, kniber det, når den såkaldte moralske afslutning af byggeriet skal lægges til grund. Altså den tid, der går, inden mangelafhjælpningen er afsluttet. Her er tallet 109 svarende til, at gennemsnittet af virksomhederne overskrider tidsfristen med omkring 10 pct.

Også på mangel-området ser det skidt ud. For hver million kroner, der bygges, er der 317 ”ikke alvorlige mangler”, og der er 13 ”alvorlige mangler”.
Til gengæld mener Curt Liliegreen, at virksomhederne klarer sig nogenlunde på arbejdsmiljøområdet, hvor der i gennemsnit sker 21 arbejdsulykker for hver million arbejdstimer.
-ls.

Foto: Direktør i Byggeriets Evaluerings Center, Curt Liliegreen, og økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen. - Foto: Jørgen Witved. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden