spacer
Kraftig DLH-ekspansion mod øst31-10-2005 [UgensErhverv.dk: Redaktionen]DLH overtager 1. november Bohmans, der forhandler hårdttræ og finer i Sverige, Finland og i en række lande i Østeuropa


DLH-koncernen har med virkning fra 1. november købt svenskbaserede Bohmans, der forhandler hårdtræ og finer. Dermed opnår DLH ifølge adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen en enestående salgsposition i syv nye lande, herunder Rusland, Sverige og Finland.
Med overtagelsen har DLH således fået salgskontorer på 12 lokationer i Rusland, Estland, Litauen, Polen, Ukraine, Tjekkiet, Sverige og Finland.

- Det er en udvikling, der er helt i tråd med DLH’s vækststrategi om blandt andet at fokusere på de såkaldte ”emerging markets” – en kategori, der blandt andet tæller Rusland og Østeuropa i øvrigt, oplyser adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen, DLH.

-Efterspørgslen efter hårdttræ og finer i Rusland og Østeuropa stiger hurtigt. Den efterspørgsel er vi nu langt bedre gearet til at efterkomme – takket være den meget fintmaskede østeuropæiske salgsorganisation, DLH-koncernen nu kommer til at råde over, siger Jørgen Møller-Rasmussen, der er overbevist om, at opkøbet vil styrke DLH’s markedsposition mod øst betydeligt.

DLH har de senere år opbygget et betydeligt salg af tropisk hårdttræ og hårdttræs-produkter til primært Polen, Tjekkiet, Slovakiet – og senest Ungarn. Den erfaring skal nu overføres til Bohmans’ østeuropæiske aktiviteter – ligesom Bohmans’ viden om finerhandel og om markederne generelt skal føres over i DLH.
Desuden vil den samlede koncern i kraft af udvidelsen opnå en række indkøbsfordele.

Også i Norden vil opkøbet stille DLH stærkere. Det sker hovedsageligt i kraft af Bohmans’ salgsselskaber og lagre i Sverige og Finland.

- DLH har frem til til i dag varetaget salget til det meste af Norden fra Danmark. Med opkøbet bliver det muligt at udvikle den handel, siger Jørgen Møller-Rasmussen.

Prisen for Bohmans er ikke offentlig, og DLH forventer ikke, at købet vil påvirke resultatet for 2005.

DLH’s engagement i Østeuropa
DLH har gennem de seneste år opbygget et betydeligt salg af tropisk hårdttræ og hårdttræsprodukter til Polen, Tjekkiet og Slovakiet og senest Ungarn gennem 14 lokale filialer.

Dette koncept, der først og fremmest henvender sig til byggesektoren, vil nu kunne udbredes til Bohmans’ østeuropæiske filialer, ikke mindst Bohmans’ største salgskontor, der er placeret i Moskva.

Modsvarende vil Bohmans viden om finerhandel og om markederne generelt kunne overføres til DLH.

Den nye organisation
Bohmans’ nuværende direktion, der udgøres af Axel og Charlotte Bohman, vil også fremover varetage ledelsen af Bohmans-aktiviteterne – som en del af DLH’s Hårdttræsdivision.

Bohmans blev grundlagt i 1929 og beskæftiger ca. 220 medarbejdere og omsætter omkring 250 mio. kroner om året. Indtjeningen er ifølge DLH god.

Virksomheden forhandler hårdttræ og finer i Sverige, Finland, Rusland, Estland, Letland, Litauen, Polen, Ukraine, Tjekkiet og Tyskland og har desuden finerproduktion i bl.a. Sverige. I forbindelse med transaktionen overtager DLH det anlæg, der huser den svenske finerproduktion.

Bohmans har endvidere indkøbskontor i Kentucky i USA.
-jhan 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden