spacer
Energi-akademi på Samsø

Eksperimentarium for energi-rigtigt byggeri opføres på Samsø

Til næste år står Samsø Energi-akademi klar, et byggeri til 14 mio. kr., som placeres på Samsøs østside ved byen Ballen.

Efter at Samsø i 1997 blev udvalgt som ’Danmarks Vedvarende Energi Ø’, er øens elforsyning og 70% af varmeforsyningen blevet omlagt til vedvarende energi. Hvert år gæster mange fag-turister øen for at diskutere energispørgsmål og få indblik i de erfaringer, øen har gjort med vedvarende energi.

Det kommende Energi-akademi bliver på ca. 625 m2. Det skal primært bruges til information og forskning i anvendelse af vedvarende energi. Akademiet skal desuden fungere som en slags eksperimentarium og huse permanente udstillinger, der vil være åbne for offentligheden.

Energi-akademiet vil indgå i et samarbejde med Forsøgsstationen Risø, Danmarks Tekniske Universitet, Statens Jordbrugsforsøg i Foulum, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Der vil blive ansat tre-fire medarbejdere på akademiet, hvor der også bliver studie- og boligplads til fire-seks ph.d.-studerende og forskere fra ind- og udland.

Arkitektfirmaet Arkitema, der står for Akademiets arkitektoniske udformning, har taget udgangspunkt i Samsøs byggetradition med længehuse og sadeltag. Samtidig er byggeriet tænkt som et udstillingsvindue for dansk arkitektur, med fokus på energimæssigt bæredygtige byggeprincipper.

Fonden Realdania støtter byggeriet af Samsø Energi-akademi med to mio. kr.

- tm,nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden