spacer
Træ-forum slår rødder blandt danske virksomheder

Utraditionelt samarbejde mellem virksomheder, sociale forbund og miljøorganisationer bliver godt modtaget af danske virksomheder. 4 måneder efter at FSC Danmark oprettede Business Forum, er medlemstallet blandt virksomhederfordoblet

I forårtetså FSC Danmark Business Forum dagens lys. Det er den danske afdeling af den globale træ-mærkningsordning FSC, der har taget initiativ til det utraditionelle samarbejde. I FSC Danmarks regi mødes miljøorganisationer, fagforbund, skoveejere og virksomheder i et forum med det fælles mål at fremme den ansvarlige skovdrift, hvor der tages ligelige hensyn til natur og miljø, sociale forhold og erhvervsinteresserne forbundet med skovdriften.

”- d FSC Danmark Business Forum understeger vi, at FSC er et markedsdrevet initiativ. Forummet giver os mulighed for at sætte øget fokus på FSC-mærkede produkter i tæt samarbejde med medlemmerne. Vores arbejde spænder fra markedsføringskampagner, der stilles til rådighed for medlemmerne til brede folkeoplysende kampagner sigerr Søren Dürr, direktør for FSC Danmark. Men markedsføringskampagner er blot en del af, hvad medlemmerne opnår. Også adgang til et omfattende, globalt handelsnetværk, pressearbejde og ERFA-gruppe er på programmet i det nye Business Forum.
Tilfredshed blandt medlemmerne
-Vi er blevet taget rigtigt godt i mod. Siden vi lancerede FSC Business Forum i maj, har vi fordoblet antallet af medlemmer. Målet er en yderligere fordobling inden for forummets første leveår siger Søren Dürr. Blandt de nye medlemmer findes flere store danske detail- og produktionsvirksomheder som COOP, Jysk, Trip Trap, Scancom og Spekva. Også en række mindre virksomheder, der har fundet en niche inden for produktion af FSC-mærkede produkter, har funder vej til forummet.
Hos Jysk hilser man det nye initiativ velkommen:
- Vi lægger hos Jysk stor vægt på, at vores tropiske træ skal være FSC-certificeret og stammer fra bæredygtig skovdrift. Derfor prioriterer vi ekstra markedsføring af vores FSC-produkter højt, og vi ser frem til at kunne bruge FSC Danmarks markedsføringsmateriale i vore butikker og kataloger, siger Kim Skibsted, kommunikationschef i Jysk
Også hos bænkeproducenten, Jessing Bænke, er man begejstret for forummet, som giver god mulighed for at sparre med større og mere etablerede virksomheder: "Som en lille virksomhed i vækst vil vi kunne gøre stor brug af de større virksomheders erfaringer på FSC-markedet, så vi kan optimere forholdene inden for vores niche. Og måske vi også kan lære dem en ting eller to." lyder det fra direktør og grundægger, Konrad Ahrentoft.
Fremgang for FSC - nationalt og globalt
Med Business Forum har FSC givet virksomheder, sociale organisationer og miljøbevægelsen et sted at gå sammen og mødes om et emne, der vedrører dem alle: Ulovlig tømmerhugst og ikke-bæredygtig skovdrift i verdens skove. Og grundene til at gå med i fællesskabet er mange. De problemer, som tømmerhugst og overudnyttelse af skovene fører med sig, strækker sig fra tab af dyre- og plantearter til en prisforringelse mellem 7-1 6 procent på verdensmarkedet for tømmer. FSC tilbyder en løsning, der sikrer, at der ikke sker ulovligheder, og at skovningen foregår afbalanceret, så der tages de nødvendige hensyn til plante- og dyreliv, lokalbefolkning, skovarbejderen og oprindelige folkeslag. I den anden ende af kæden garanterer FSCs mærke for forbrugerne, at produktet stammer fra FSC-certificerede skove. FSC er derfor en komplet løsning for både virksomheder og forbrugere, som ønsker at støtte bevarelsen af verdens skove, mener FSC.

Årsagen til den stigende interesse skyldes ikke alene en øget indsats fra FSC Danmarks side. På verdensplan har FSC oplevet stor fremgang de seneste år. Det samlede skovareal, der er FSC-certificeret, er siden 2002 fordoblet og er nu på mere end 12 gange Danmarks areal – godt 57 millioner hektar i alt. Over 4000 virksomheder har opnået godkendelse til at bruge FSCs logo på deres produkter. Heraf ligger de 61 i Danmark.
-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden