spacer


Tv-reklamestrid gav stort mersalg

Flügger koncernen havde et forrygende første halvår.

Af journalist Jørgen Hansen

Alle i branchen fulgte med i det, og mange danskere kunne ikke undgå at læse om det, da Flügger og Dyrup i foråret i tv-reklamer havde en strid om, hvad træværket siger, når det trænger til træbeskyttelse.

Dyrup nedlagde fogedforbud mod et tv-spot, hvor træværket anbefalede Flügger træbeskyttelse, da Dyrup mente, det lå for tæt på tilsvarende spots, som denne koncern tidligere havde kørt i tv, og Dyrup fik medhold i fogedretten.

Koncerndirektør Ulf Schnack, Flügger, er nu ikke utilbøjelig til at mene, at denne tv-reklamestrid har været medvirkende til et stort mersalg for koncernen i første halvår, men i det hele taget var Flügger meget omtalt i medierne.

Udover tv-reklamestriden var der ligeledes stor medieomtale af, at en halv snes Flügger medarbejdere som led i et teambuilding-kursus havde fået forbrændte fødder.

Trods en kølig og regnfuld periode havde Flügger koncernen et forrygende første halvår med stort mersalg i forhold til samme periode sidste år, som i øvrigt heller ikke var begunstiget vejrmæssigt.

Koncernen havde i halvåret som helhed et mersalg på hele 17,9%, hvor der på det danske marked blev realiseret et mersalg på 8,6%. I Sverige voksede omsætningen med 13,5% og i Norge med 26,7%. I Polen og Kina, hvor koncernen etablerede sig med henblik på vækst på lidt længere sigt, blev forventningerne indfriet.

Nettoomsætningen var i halvåret på 395,6 mio. kr., og primært driftsresultat steg 17,2% til 75,6 mio. kr., mens nettoresultat steg 20,5% til 57 mio. kr.

Modsat pressede Dyrup i første halvår indtjeningen hos ejeren Monberg & Thorsen. Der er lagt en omstruktureringsplan for Dyrup, som kræver engangsomkostninger på 50 mio. kr., og 110 medarbejdere skal afskediges. 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden