spacer
Fælles strategi om designpulje

Dansk arkitektur, design og kunsthåndværk går sammen om langsigtet strategi

I november 2004 indgik regeringen og Folketingets partier en finanslovsaftale på kulturområdet, hvor der afsættes 10 mio. kr. årligt til styrkelse af dansk arkitektur, design og kunsthåndværk i 2005-2008, i alt 40 mio. kr.

Dansk Arkitektur Center, Dansk Design Center og Danish Crafts har udviklet en fælles strategi for de 28 mio. kr., der tilfalder de tre institutioner i de fire år:

- International markedsføring af dansk arkitektur, design og kunsthåndværk med fælles satsning i Kina og New York

- International synliggørelse af de tre områder gennem fælles webportal og et internationalt nyhedsbrev

- Uddeling af rejselegater, der skal styrke nyuddannede arkitekter, designere og kunsthåndværkeres mulighed for at få international erhvervserfaring

- Rådgivning og professionalisering inden for de tre områder.

Center for Designforskning, som er et samarbejde mellem Arkitektskolen Aarhus, Kunstakademiets Arkitektskole, Danmarks Designskole og Designskolen Kolding, tildeles de resterende i alt 12. mio. kr. Det betyder, at centret kan fortsætte med at styrke forskningen inden for design.

- tm,nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden