spacer
Ja tak til arbejdsmarkedsreformer

Anders Fogh varslede arbejdsmarkedsreformer i sin åbningstale til folketinget. Reformerne skal sikrer bedre adgang, tilgang og fremkommelighed på arbejdsmarkedet, og det er sød musik i Dansk Byggeris ører.

- Det er påtrængende at få rusket op i systemerne på arbejdsmarkedet. Når
der på samme tid kan være næsten 160.000 ledige og frygt for flaskehalse,
er der behov for at se på om ikke arbejdsmarkedssystemet og
overførselsindkomsterne kunne trænge til en finjustering, siger Jens
Klarskov, adm. dir. i Dansk Byggeri.
Samtidig udtrykker han tilfredshed over, at Fogh lægger vægt på at skaffe kvalificeret arbejdskraft gennem forbedringer af uddannelsessystemet og sikrer bedre adgang til arbejdsmarkedet for grupper som i dag står uden for.

- Til gengæld savner vi initiativer, der kan sikre arbejdskraftens mobilitet, ikke mindst behovet for en velfungerende infrastruktur og boliger, der er til at betale for almindelige lønmodtagere. Måske var det også relevant at se på infrastrukturen i forbindelse med regeringens fokus på, hvordan tidspresset lettes for børnefamilierne, siger Jens Klarskov.

Klarskov savnede også at Statsministeren inddrog kommunerne i den fornyelse, der skal ske i samfundet. Her burde Fogh arbejde for at kommunerne overlader en større del af opgaverne til private virksomheder.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden