spacer
Roskilde-Holbæk-jernbane udbygges

Enkelt spor giver for lidt kapacitet – nu undersøges udvidelsesmuligheder.


Jernbanestrækningen mellem Roskilde og Holbæk er en trafikal flaskehals, da der på visse dele af strækningen kun er et spor. Det giver en del begrænsninger og unødig ventetid.

Det ønsker Trafikstyrelsen at ændre på, så den har hyret de danske rådgivervirksomheder Atkins og COWI til at analysere problemet og komme frem til et løsningsforslag.

Den første opgave i forbindelse med moderniseringen gælder den enkeltsporede strækning mellem Lejre og Vipperød på omkring 20 kilometer, som omkring 10.000 mennesker benytter dagligt. Muligheden for flere spor skal nu undersøges.

- Udbygningen af strækningen Lejre-Vipperød er et led i at øge den generelle kapacitet mellem København og Holbæk. Vi kan kun tilslutte os beslutningen om, at det nu skal undersøges, hvilken teknisk løsning der er den bedste på strækningen, fordi et ekstra spor vil komme mange togpendlere til gavn i fremtiden, lyder det fra adm. direktør i Atkins, Preben Olesen.
-ls
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden