spacer
Lær af andres erfaringer

zb>Fonden BYG-Erfa og tre leverandører står bag syv byggetræf rundt om i landet

Fonden BYG-ERFA og tre leverandører af produkter til dansk byggeri har i oktober og november d.å. syv byggetræf rundt om i landet, hvor der fokuseres på, hvordan man i byggeriet kan lære af andres erfaringer.

BYG-ERFA indsamler, bearbejder og formidler byggetekniske erfaringer gennem f.eks. erfaringsblade, som redegør for konstaterede problemer i praksis, og hvordan disse undgås og udbedres.

De deltagende leverandører er Sapa, Pilkington og Besam.

De syv byggetræf, hvor det er gratis at deltage, henvender sig primært til arkitekter, ingeniører, entreprenører og bygherrer med en kort, samlet orientering om muligheder og nyheder.

Yderligere oplysninger samt tilmelding på www.byggetraf.dk.

-jhan

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden