spacer
Nu skal ovenlyset holde varmen

De reviderede bygningsreglementer som træder i kraft fra næste år har fokus bygningens energiforbrug. Med tillæg 9 og 12 er det ikke blot den enkelte byggekomponents isolerende egenskaber, der tæller, men også bygningens samlede energiregnskab.
Samtidig indføres en skærpet kontrol af, at bygningsdelene overholder kravene.
Det får store konsekvenser specielt på ovenlys-området, vurderer professor Svend Svendsen fra BYG-DTU.

- Kravene til ovenlysvinduernes isolerende egenskaber vil skærpes mærkbart. Det vil åbne op for de mange kvalitetsprodukter, med et energirigtigt design, som findes på markedet, men som der ikke tidligere har været afsætning for, vurderer Svend Svendsen.

Skærpede krav
Efter overgangsperiodens afslutning i april 2006 skal U-værdien for et ovenlys bringes ned fra de nugældende 2,9 til 2,3. Denne værdi vil gælde frem til 2008, hvor grænsen sænkes yderligere til 2,0.
U-værdierne skal udregnes efter reglerne i DS 418 ”Beregning af bygningers varmetab” og omfatte varmetab gennem kuplen, karmen og samlingerne mellem disse.
U-værdierne angives typisk på basis af ovenlysenes samlede udvendige overfladeareal, som er en del større end deres indvendige lysningsareal.

- Ovenlys til flade tage har traditionelt været dårligt isolerende og dermed kostet store mængder energi til opvarmning. Ovenlysene har typisk været konstrueret med udbredt brug af aluminiumslister i rammer og samlinger. Aluminium er dårligt isolerende og danner kuldebroer, siger Svend Svendsen.
Brug af karme med isolering og plastprofiler i samlingerne er nogle af mulighederne for at reducere ovenlysenes U-værdier.

- Tidligere har bygherrer eller projekterende i høj grad valgt ovenlys til flade tage ud fra prisen, snarere end dets isoleringsevne. Men det har store konsekvenser for energiforbruget, siger Svend Svendsen og betegner varmetabet gennem ovenlys som urimeligt stort i forhold til den samlede tagkonstruktion.

Kontrol med energiregnskabet
Og ovenlysenes varmetab får betydning for bygningens samlede energiregnskab, som fremover skal beregnes for et byggeri.

- I f.eks. en industribygning med fladt tag skal 5 pct. af tagarealet være ovenlys. Med ovenlysets hvælvede form svarer det til at ovenlysenes overfladeareal udgør ca. 10 pct. af det samlede tagareal. Men de 10 pct. ovenlys med en U-værdi på 2.0 giver større varmetab end de 90% tagareal med en U-værdi på 0.2. Til gengæld vil der komme sol ind i bygningen via ovenlysene Det er derfor interessant at se på mulighederne for at reducere energiforbruget ved at anvende ovenlys med mindre varmetabskoefficient og uændret solindfald, siger Svend Svendsen og nævner nogle yderligere incitamenter fra det nye bygningsreglement, der kommer til at højne kvaliteten af landets ovenlys.

- Fremover bliver kontrollen af, at de enkelte byggekomponenter overholder energikravene, meget større. Der kommer et helt nyt element ind i byggesagsbehandlingen, siger Svend Svendsen.

For at få en byggetilladelse skal der opstilles et energiregnskab for bygningen, og for at opnå tilladelse til ibrugtagning af det færdige byggeri skal en energikonsulent kontrollere at de enkelte komponenter lever op til de angivne egenskaber i energiregnskabet.

- Kontrolinstansen på byggepladsen ligger ikke hos kommunen men hos energikonsulenten, der skal udarbejde en energiattest for at kommunen kan udstede ibrugtagningstilladelse, siger Svend Svendsen.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden