spacer
Skærpede krav til røg-alarmer

Siden december 2004 har der været krav om, at alle nybyggede boliger skal forsynes med røg-alarmanlæg.

Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt at installere almindelige batteridrevne røgalarmer. Ifølge de nye bestemmelser skal røg-alarmer både være tilsluttet boligens elforsyning og samtidig være forsynet med backup-batterier.

For at øge opmærksomheden om de nye krav har Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) med støtte fra TrygFonden og Tekniq udarbejdet folderen 'Røgalarmer og røgalarmanlæg i boligen'.

Folderen indeholder samtidig almene råd om placering og brug af røgalarmer, og henvender sig bredt tilbåde byggefirmaer, redningsberedskaber, forsikringsselskaber og beboere i eksisterende boliger, som ønsker at sikre sig bedre mod brand.

- nn 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden