spacer
Glem ikke vejene

Efter opmærksomhed på banenet ønsker Dansk Byggeri nu også fokus på anden nedslidt infrastruktur.


Dansk Byggeri har fået øje på fremtidige bygge- og anlægsopgaver hos det offentlige. Efter den senere tids fokus på jernbaneskinner og tale om genopretning, ønsker Dansk Byggeri nu at drage noget af opmærksomheden over på andre dele af den danske infrastruktur, der ifølge organisationen er godt og grundigt nedslidt.

- Jernbanenettets tilstand er et skræmmende vidnesbyrd om, hvad der ender med at ske, når der ikke i tilstrækkeligt omfang bliver værnet om samfundets værdier. Dansk Byggeri har gentagne gange påpeget de alvorlige konsekvenser af et stadigt mere nedslidt ernbanenet og behovet for øgede bevillinger til vedligeholdelse og aldersbetingede ornyelser, lyder det i en pressemeddelelse fra specialkonsulent Finn Bo Frandsen fra Dansk Byggeri, der mener, at det danske vejnet også trænger til bistand.

Ressourcespild
- Der er ikke kun problemer med fremkommeligheden på banenettet. Nej, der er også tiltagende problemer med fremkommeligheden på mange indfaldsveje til de store byer. Når persontog og godstog bliver forsinkede, eller personbiler og varebiler holder i kø, så opstår der et samfundsøkonomisk ressourcespild og hertil kommer, at mange mennesker bliver pådraget ulemper i en hverdag, som i forvejen er præget af stress og jag, skriver specialkonsulenten.

Finn Bo Frandsen glæder sig over, at Staten er i gang med at udvide indfaldsvejene til København med yderlige kørebaner. Men han mener ikke, at det er tilstrækkeligt.
Der skal gøres meget mere, hvis ikke den vejtrafikale situation skal ende i kaos.

Bygninger og kloakker
Finn Bo Frandsen slutter med at slå fast, at der også er andre områder end bane- og vejnet, der trænger til flere ressourcer. Både på statslige og kommunale felter er der et bygnings- og anlægsmæssigt efterslæb.

Han opfordrer til eftersyn og renovering af daginstitutioner, skoler og sygehuse samt vandforsyning og afløbssystemer.
-ls.
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden