spacer
Falsk brug af BYG-Garanti kostede 40.000

BYG-Garanti er blevet et populært salgsværktøj overfor private kunder. Er håndværksmesteren, køkkenfirmaet eller kloakentreprenøren medlem hos Dansk Byggeri, har kunden en tryghedsgaranti på op til 100.000 kr. for fejl og mangler på det udførte arbejde.
Den træder i kraft, hvis det udførende firma ikke kan eller vil betale kunden i en tvist, hvor der er afsagt kendelse til kundens fordel i Byggeriets Ankenævn.

Problemet er blot, at stadigt flere firmaer føler sig fristet til at bruge ordningens logo i markedsføringen, og dermed risikerer logoet at blive udvandet og værdiløs som et salgsfremmende og tillidsskabende signal til kunderne.

Derfor slår Dansk Byggeri ned på logo-synderne med hård hånd. Det fik et byggefirma at mærke. Det blev hevet i retten for uretmæssig brug af BYG-Garanti logoet og idømt en bøde på 40.000 kr. med en forvandlingsstraf på 20 dages fængsel for overtrædelse af markedsføringsloven.

Dansk Byggeri udtrykker tilfredshed med dommen og varsler skærpet opsyn med ikke-medlemmers brug af logoet.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden