spacer
Fælles front for bedre arbejdsmiljø

De mange parter inden for dansk byggeri giver håndsslag på større indsats.


- Kun når alle parter, der har pligter efter Arbejdsmiljøloven – bygherrer, projekterende og rådgivere, leverandører, arbejdsgivere, ledere og arbejdstagere – hver især lever op til deres forpligtelser, og i et aktivt samarbejde medvirker til et projekts udførelse, er det muligt at skabe en høj arbejdsmiljøstandard på de danske bygge- og anlægsarbejdspladser.

Sådan lyder det fra en række arbejdsgiver- og interesseorganisationer inden for byggeri, der er gået sammen for at sikre et bedre arbejdsmiljø på danske byggepladser.

Det nye initiativ hedder ”Fælles værdigrundlag vedrørende arbejdsmiljø for byggeriets parter".

De forskellige organisationer bag det er Bygherreforeningen i Danmark, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

Organisationerne har givet hinanden håndslag på at gøre en indsats for udbredelse af viden om godt arbejdsmiljø inden for deres område. Endvidere skal de mødes og udarbejde fælles initiativer for at skabe et godt arbejdsmiljø og minimere antallet inden for dansk byggeri.
-ls.

 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden