spacer
Udenlandske byggevarer truer sikkerheden

En del af byggevarerne overholder ikke danske normer. Derfor skal markedskontrollen af dem skærpes, mener Dansk Byggeri.

Der er flere eksempler på, at udenlandske byggekomponenter ikke lever op til de danske normer. Det er både konkurrenceforvridende for de danske producenter og det udgør et sikkerhedsproblem, mener Dansk Byggeri.

- Det sikkerheds- og kvalitetsniveau, som den danske byggekomponentindustri opererer ud fra, bliver sat alvorligt under pres, hvis bygherrer og ikke mindst deres rådgivere vender det blinde øje til kravene i de nationale byggebestemmelser for at få billigere byggekomponenter, påpeger direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri.

Mere markedskontrol
Eksemplerne optræder indenfor importerede træ- og betonelementer, og det får nu Dansk Byggeri til at opfordre til skærpet markedskontrol.

- Der er efter Dansk Byggeris opfattelse behov for at, markedskontrollen skærpes, når det gælder overholdelse af danske normer og byggebestemmelser – både af hensyn til sikkerheden og fair konkurrence. Det påhviler i dag alle led i omsætningen af byggekomponenter at medvirke til, at markedskontrollen fungerer. I sidste ende er det kommunerne, der sammen med Erhvervs- og Byggestyrelsen er myndighed på området. Vi opfordrer derfor disse myndigheder til at spille en mere synlig rolle i forhold til at sikre, at danske byggebestemmelser efterleves, siger Michael H. Nielsen

Han opfordre samtidig til, at de forskellige kontrol- og certificeringsordninger på området være mere aktive i bestræbelserne på at de nationale byggebestemmelser overholdes.
Gennem deres kontrol-arbejde, har de ofte et godt kendskab til markedsforholdene byggerier, og det bør bruges til at sætte fokus på byggerier, hvor der ses stort på kvaliteten.

- mir
 
Nyhedsarkiv
Navne/Aktiviteter
Organisationer
Kontakt redaktion
mesterguiden